Organizing Committee

Congress President
 
Co-Chairs
 
General Secretary
 
International Academic Committee
Chairman
 
Members
 
Local Advisory Committee Members
 • Hong Bu
 • Xue-tao Cao
 • Shu-jun Cheng
 • Dai-ming Fan
 • Jie He
 • Xi-shan Hao
 • Mao-lin Jin
 • Dong-xin Lin
 • Hong-sheng Lin
 • Shu-kui Qin
 • Xin-yu Qin
 • Lun-xiu Qin
 • Yan Sun
 • Yuan-kai Shi
 • Han-ping Shi
 • Li-li Tang
 • Kai-chun Wu
 • Gui-qi Wang
 • Jie-jun Wang
 • Shan Wang
 • Ying Wang
 • Guang-wei Xu
 • Hui-mian Xu
 • Wei-cheng You
 • Chun-wu Zhou
 • Qi-fan Zhang
 • Shu-tian Zhang
 • Zheng-gang Zhu
 • You-qing Zhan
 • Wen-hua Zhan
 • Yu-pei Zhao
 • Min-hua Zheng
 
Local Organizing Committee Members
 • Yu-xian Bai
 • Chun-mei Bai
 • Jian-Hong Bu
 • Zhao-de Bu
 • Jian-wei Bi
 • Jian-hui Cai
 • Shi-rong Cai
 • Ying-li Cun
 • Xiao-geng Chen
 • Huan-qiu Chen
 • Jian Chen
 • Lu-chuan Chen
 • Zong-you Chen
 • Yu-ping Chu
 • Xiang-dong Cheng
 • Dong-qiu Dai
 • Guang-hai Dai
 • Ni Dai
 • Pei-dei Dong
 • Jian-hong Dong
 • Cheng-xue Dang
 • Xue-dong Fang
 • Wei Fu
 • Li-xin Fan
 • Rui-fang Guo
 • Wei-jian Guo
 • Yin-zong Guo
 • Ya-wei Hua
 • Jian-kun Hu
 • Yan-feng Hu
 • Zhi-gang Jie
 • Ping Lan
 • Fei Li
 • Zhi-xia Li
 • Xing-wen Li
 • Ren-feng Li
 • Yong Li
 • Le-ping Li
 • Lin-hao Li
 • Jie Li
 • Yu-hong Li
 • Zhi Li
 • Min-zhe Li
 • Yin-hua Liu
 • Ming Liu
 • Jun Liang
 • Hua-chong Ma
 • Hua Meng
 • Jun-sheng Peng
 • Zheng Peng
 • Kai-feng Pan
 • Feng Qian
 • Ji-chao Qin
 • Xing-feng Qiu
 • Yong-qian Shu
 • Jian Suo
 • Qin-shu Shao
 • Zhe Sun
 • Yan Shi
 • Wu Song
 • Li-guo Tian
 • Ling-chao Tang
 • Hai-jiang Wang
 • Jun-jiang Wang
 • Ning Wang
 • Ning-ju Wang
 • Wei Wang
 • Wen-yue Wang
 • Wen-ling Wang
 • Wei-zhong Wang
 • Xu-dong Wang
 • Xin Wang
 • Yu-lian Wu
 • Wu-lin Wu
 • Xiao-jiang Wu
 • Ai-wen Wu
 • Yan Xin
 • Bin Xiong
 • Ze-kuan Xu
 • Da-zhi Xu
 • Li-jian Xia
 • Yuan Yuan
 • Min-gang Ying
 • Xian-li Yin
 • Ji-ren Yu
 • Chao Yan
 • Lin Yang
 • Jun You
 • Zhi-chao Zheng
 • Lei-zhen Zheng
 • Bian-sheng Zhang
 • Zhao-hui Zuo
 • Hai-ping Zhao
 • Ai-ping Zhou
 • Lei Zhou
 • Jian-ping Zhou
 • Jian Zhang
 • Wen-bin Zhang
 • Ji Zhang
 • Yan-qiao Zhang
 • Cheng-wu Zhang
 • Ce Zhang
 
Local Executive Committee Members
 • Zhao-de Bu
 • Liang Cao
 • Jing-yu Deng
 • Xiao-hui Du
 • Lin Fan
 • Hua Huang
 • Jian-kun Hu
 • Jing Jin
 • Zi-yu Li
 • Yong Li
 • Yong-heng Li
 • Jing Liu
 • Ming Lu
 • Meng Qiu
 • Dao-yuan Wang
 • Kuan Wang
 • Zhen-ning Wang
 • Xiao-jian Wu
 • Hong-wei Yao
 • Jiang Yu
 • Gang Zhao
 • Zhao-hui Zheng
 • Lu Zhang
 • Wei-dong Zang
 • Ji Zhang
 • Jun Zhang
 • Lian-hai Zhang
 • Xiao-tian Zhang
 
Secretariats
 • Xin Ji
 • Ke Ji
 • Shuang-xi Li
 • Da-sheng Luo
 • Fei Shan
 • Zhou-qiao Wu
 • Ting-ting Xu
 • Hui Yu
 

Organized by

Hosted by

Institutional Support

Academic Support